Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm tử kỳ là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho khả năng tử vong xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm.

 

Bảo hiểm này có thể phù với những người có ngân sách hạn chế, nhu cầu bảo vệ lớn hoặc nhu cầu tạm thời.

Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

Quyền lợi tử vong được đảm bảo trong một thời gian cố định
Phí bảo hiểm cố định.
Không có giá trị tiền mặt.
Phạm vi bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định (thời hạn), thường là trong một số năm xác định hoặc theo độ tuổi cụ thể của người được bảo hiểm.
Phí bảo hiểm ban đầu có xu hướng thấp hơn nhưng cuối cùng sẽ tăng lên.

Bảo hiểm hưu trí IUL là sản phẩm bảo hiểm không chỉ mang lại lợi ích tử vong mà còn cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động, bổ sung thu nhập hưu trí của bạn.

Khi đến độ tuổi nghỉ hưu được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, người tham gia bắt đầu nhận được các quyền lợi bảo hiểm hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro.
Bảo hiểm hưu trí giúp tự chủ tài chính khi về già, bảo vệ trước các rủi ro, biến cố về sức khỏe, tích lũy tài chính, dành tặng cho con cháu.
Lập kế hoạch hưu trí ở độ tuổi 25, sau 40 năm có thể mang đến lợi nhuận cao hơn gấp 2 lần so với người bắt đầu ở độ tuổi 35. Mỗi người ai cũng có thể chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu độc lập tài chính ngay từ bây giờ với sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư.

 

Theo đó, bên mua bảo hiểm sẽ được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

  • Quyền lợi tử vong linh hoạt
  • Phí bảo hiểm linh hoạt
  • Số tiền bảo hiểm sẽ được linh hoạt thay đổi dựa trên tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, tuy nhiên nó sẽ không thấp hơn so với tỷ suất đầu tư tối thiểu được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm trọn đời là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm.

 

Bảo hiểm trọn đời là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm. Điều này có nghĩa khi hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải chi trả số tiền bảo hiểm theo đúng cam kết trên hợp đồng cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm tử vong.

Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

  • Quyền lợi tử vong được đảm bảo: Miễn là bạn thực hiện các khoản thanh toán bắt buộc, bạn có thể yên tâm rằng người thụ hưởng của bạn sẽ nhận được quyền lợi tử vong nếu qua đời.
  • Giá trị tiền mặt được đảm bảo: Chính sách này đảm bảo giá trị tiền mặt tăng lên bất kể điều kiện thị trường.
  • Mức phí bảo hiểm được đảm bảo không bao giờ thay đổi.

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Từ thứ hai đến chủ nhật 8:00 am đến 8:00 pm (trừ các ngày lễ, Tết) Email: info@tmtins.com

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Điền thông tin tại đây để nhận tư vấn trong vòng 24h: